datam.nl
024 73 70 470

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Datam.nl respecteert uw privacy en gaat hier vertrouwelijk mee om. Dit betekent o.a. dat wij geen enkele persoonlijke informatie delen met derden, behoudens wettelijke verplichtingen. Wel verzamelen wij gegevens omtrent het sitebezoek voor intern gebruik, waaronder het ip-adres.

Doeleinden verwerking

Datam.nl verzamelt informatie m.b.t. het gebruik van onze website voor interne controle- en analyse-doeleinden. Wij doen dit enerzijds om onze site te kunnen verbeteren en te optimaliseren en anderzijds om ons te kunnen beschermen tegen misbruik door kwaadwillenden.

Van gebruikers die persoonlijk contact met ons opnemen worden die gegevens vast gelegd die nodig zijn in het kader van onze dienstverlening en het nakomen van onze zakelijke en wettelijke verplichtingen. Met deze gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk om gegaan.

Cookiestatement

Onze site maakt gebruik van functionele cookies. Wij delen geen persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers met derden. Niet direct en niet indirect.
Alleen functionele cookies
Geen third-party-cookies of trackers
Geen add-ins van derden zoals Google Analytics

Beveiliging

Binnen onze mogelijkheden treffen wij maatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot onze servers en/of verlies vof misbruik van persoonsgegevens. Denk daarbij o.a. aan maatregelen omtrent beveiligde toegang tot en opslag van gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring behoefte hebben aan aanvullende informatie, inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens, dan verzoeken wij u hiervoor contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina van deze site.


 Privacy in het kort

Functionele cookies
Third-party-cookies
Add-ins van derden
Trackers

Contact

De Data Miner BV
Koeweg 19
6602 CW Wijchen
✆ 024-73 70 470

© 2022 datam.nl
Wij maken alleen gebruik van functionele cookies. Zie ons Privacyverklaring.
Functionele cookies Tracking Advertenties
×

x

Inloggen

Ingelogd blijven